පරණ යාළුකම් අලුත් කළ ඛේමාගේ කොලුවාගේ උත්සවේ - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Friday, March 1, 2019

පරණ යාළුකම් අලුත් කළ ඛේමාගේ කොලුවාගේ උත්සවේ

https://gallery.gossiplankanews.com/event/mangala-samaraweera-khemas-boy-event.html
Pix By-Deva Jayawardana

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad