විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

ආරක්ෂක පුවත්

ඕපාදුප

නවතම පුවත්

View More

Tuesday, June 25, 2019

පාසල් සිසුන්ට ටැබ් දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය

මුස්ලිම් වෙළෙද ප්‍රජාවට දංකොටුව සතිපොළ තාවකාලිකව තහනම් වෙයි

චමින්ද – හරීන් ගැටුම උග්‍ර වෙයි

"මූණ මහන්සි පාට අය ජනාධිපති වෙන්න එපා - නාට්ටාමි කෙනෙක් වෙන්න" - ඩලස්

ප්‍රකාශයක් ‍දෙන්න රවීගේ ලොකු දුව CIDයට

“මට තාම කැඳවිමක් ලැබිලා නෑ - කැඳවීමක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම යනවා"

ලෝකයම පාලනය කරන-ලෝක යුද්ධ ඇතිකරන අභිරහස් ඉලුමිනාටි සංවිධානය

Post Bottom Ad