‘කාලෝ නම් ඔහු - සම්මතයට එරෙහිවූ මිනිසා‘ පොත දොරට වැඩීම - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Friday, June 23, 2017

‘කාලෝ නම් ඔහු - සම්මතයට එරෙහිවූ මිනිසා‘ පොත දොරට වැඩීම


 http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/dr-carlo-fonseka-biography-book-launch.html

 Pix By -Suren Abeysundara

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad