ෆවුසිටත් ඇමතිකමක් - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Saturday, November 3, 2018

ෆවුසිටත් ඇමතිකමක්


ජාතික ඒකාබද්ධතා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති ලෙස ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි හමහතා අද උදෑසන ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad