ජුලි 1 වනදා සිට බස් ගාස්තුවත් ඉහළ යයි - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Friday, June 23, 2017

ජුලි 1 වනදා සිට බස් ගාස්තුවත් ඉහළ යයි

වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය යටතේ සියයට 6.28 කින් වැඩි වූ බස් ගාස්තු ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අවම ගාස්තුව ලෙස පැවති රුපියන් 9, රුපියල් 10 දක්වා ඉහළ නැංවෙනු ඇති. 

ඊට අමතරව රුපියල් 12ක්ව තිබූ බස් ගාස්තුව රුපියල් 13 දක්වාත්, රුපියල් 16 බස් ගාස්තුව රුපියල් 17 දක්වාත්, රුපියල් 20 බස් ගාස්තුව රුපියල් 21 දක්වාත් සහ අනෙකුත් බස් ගාස්තු ද සියයට 6.28කින් ඉහළ නැංවෙනවා. මීට අමතරව අධිවේගී මාර්ගවල බස් ගාස්තු ද ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ඒ අනුව මහරගම - ගාල්ල රුපියල් 410ක්, මහරගම - මාතර 500ක්, කඩුවෙල  - මාතර 520ක්, කොළඹ - මාතර 530ක්, කඩුවෙල - ගාල්ල 430ක්, කඩවත - මාතර 540ක් සහ කඩවත - ගාල්ල රුපියල් 440ක් වනවා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad