මැති ඇමති නින්ද හා ලලිත් ඇතුලත්මුදලිගේ වාහනේ නිදාගැනීමේ පුරුද්ද ගැන මෙන්න… (වීඩියෝ)

මෑතකදී පාර්ලිමේන්තුවේදී ද නිදා ගැනීමට පුරුදුව සිටින මැති ඇමතිවරුන්ගේ නින්ද හා නැසී ගිය ලලිත් ඇතුලත්මුදලිගේ වාහනේ නිදාගැනීමේ පුරුද්ද ගැන සොයා ගැනුනු දේ පිළිබදව පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වේ.

 
Share on Google Plus

About විගස පුවත් 24x7

0 comments:

Post a Comment

වසා දමන්න