මැති ඇමති නින්ද හා ලලිත් ඇතුලත්මුදලිගේ වාහනේ නිදාගැනීමේ පුරුද්ද ගැන මෙන්න… (වීඩියෝ) - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Saturday, November 26, 2016

මැති ඇමති නින්ද හා ලලිත් ඇතුලත්මුදලිගේ වාහනේ නිදාගැනීමේ පුරුද්ද ගැන මෙන්න… (වීඩියෝ)

මෑතකදී පාර්ලිමේන්තුවේදී ද නිදා ගැනීමට පුරුදුව සිටින මැති ඇමතිවරුන්ගේ නින්ද හා නැසී ගිය ලලිත් ඇතුලත්මුදලිගේ වාහනේ නිදාගැනීමේ පුරුද්ද ගැන සොයා ගැනුනු දේ පිළිබදව පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වේ.

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad