අයවැය කතාවෙන් පසු ජනපති, අගමැති සියලු මැති - ඇමතිවරුන් කැඳවයි

අයවැය කතාවෙන් පසු ජනපති, අගමැති සියලු මැති - ඇමතිවරුන් කැඳවයි

අයවැය කතාවෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ රජයේ සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

Share on Google Plus

About විගස පුවත් 24x7

0 comments:

Post a Comment

වසා දමන්න