අයවැය කතාවෙන් පසු ජනපති, අගමැති සියලු මැති - ඇමතිවරුන් කැඳවයි - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Thursday, November 10, 2016

අයවැය කතාවෙන් පසු ජනපති, අගමැති සියලු මැති - ඇමතිවරුන් කැඳවයි

අයවැය කතාවෙන් පසු ජනපති, අගමැති සියලු මැති - ඇමතිවරුන් කැඳවයි

අයවැය කතාවෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ රජයේ සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad