බොම්බ බෑග් අරන් 6 වන තට්ටුවේ සිට ලිෆ්ට් එකින් ඇවිත් ෂැන්ග්‍රිලා අවන්හල පිපිරවූ හැටි CCTV - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Tuesday, April 23, 2019

බොම්බ බෑග් අරන් 6 වන තට්ටුවේ සිට ලිෆ්ට් එකින් ඇවිත් ෂැන්ග්‍රිලා අවන්හල පිපිරවූ හැටි CCTV


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad