රූපවාහිනියෙන් පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව නොපෙන්වන්නේ එක පැත්තක් විතරක් රැස්වන නිසා - සභාපති - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Saturday, December 1, 2018

රූපවාහිනියෙන් පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව නොපෙන්වන්නේ එක පැත්තක් විතරක් රැස්වන නිසා - සභාපති


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad