"කැමරාව උදුරා ගෙන වීඩියෝ දර්ශන ඉවත් කරා" - ජන මහිමය වාර්තා කරන්නට ගිය නෙත් මාධ්‍යවේදීන් - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Monday, November 5, 2018

"කැමරාව උදුරා ගෙන වීඩියෝ දර්ශන ඉවත් කරා" - ජන මහිමය වාර්තා කරන්නට ගිය නෙත් මාධ්‍යවේදීන්


අද බත්තරමුල්ලේදී පැවැත්වෙන සන්ධාන රජයට සහය පළ කරන ජන මහිමය රැළිය වාර්තා කරන්නට ගිය
නෙත් එෆ් එම්

මාධ්‍යවේදීන්ට සිදුවූ අකර තැබ්බයක් පිළිබඳව ඔවුනගේ වෙබ් අඩවියේ වාර්තාවක් දැක්වේ එය පහත පරිදිය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad