මොරටුව වේල්ස් කුමර කුමරියන්ගේ පාගමන - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Sunday, October 14, 2018

මොරටුව වේල්ස් කුමර කුමරියන්ගේ පාගමන

https://gallery.gossiplankanews.com/event/prince-of-wales-moratuwa-walk-2018.html

Pix By-Suren Abeysundara

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad