කොහොමද පොලොන්නරුව ජනතාවට යහපාලනය එපා වු තරම.... - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Sunday, August 6, 2017

කොහොමද පොලොන්නරුව ජනතාවට යහපාලනය එපා වු තරම....

ගොවි පුතෙක් රජ කරවා කර ගත්තෙ දහසක් බලාපොරොත්තු ඇතිව නමුත් අද සියලුමදේ කණපිට හැරි ඇත. පොලොන්නරුව ජනතාව ඉල්ලන්නෙ නැවැතත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජයක් බව සපථ කිරිමට මෙන්න කදිම උදාහරණ................!
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad