වරින්වර කරන්ට් යන්නෙ කලින් කප්පාදුව නෙමේ - විදුලි බල මණ්ඩලය - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Tuesday, April 16, 2019

වරින්වර කරන්ට් යන්නෙ කලින් කප්පාදුව නෙමේ - විදුලි බල මණ්ඩලය


පසුගිය 10 වනදා දක්වා විදුලි හිඟය මත විදුලි කප්පාදු කිරීම් සිදු කළද ඉන් පසු අවුරුදු සමය තුළ එවැනි
  Read More>>

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad