ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය කරලා ඇති වැඩක් නෑ අපි ගැරඬි මරලා පව් පුරවගන්නේ නෑ - හිරුනිකා - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Friday, November 9, 2018

ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය කරලා ඇති වැඩක් නෑ අපි ගැරඬි මරලා පව් පුරවගන්නේ නෑ - හිරුනිකා


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad