නොදන්වා ලයිට් කැපීම නීතියට පටහැණියි - මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් පැමිණිලි - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Saturday, March 23, 2019

නොදන්වා ලයිට් කැපීම නීතියට පටහැණියි - මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් පැමිණිලි


මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අවසර නොමැතිව, විදුලිබල මණ්ඩලයට හිතුමතේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නොහැකි බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි. එසේම විදුලිය විසන්ධි කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව
  Read More>>

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad