හමුදා 'කැමා' ඇඳුම් ඇඳීම නීති විරෝධිය - ඇන්දොත් වික්කොත් මාස 6ක් හිරේ - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Tuesday, March 26, 2019

හමුදා 'කැමා' ඇඳුම් ඇඳීම නීති විරෝධිය - ඇන්දොත් වික්කොත් මාස 6ක් හිරේ

ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරින් හාවිත කරන නිල ඇඳුමට  (කැමා ඇදුම්) සමාන ලෙස නිපදවන සහ විකුණන ඇඳුම් සාමාන්‍ය ජනතාව භාවිත කිරීම වැළැක්වීම සදහා පියවර ගන්නා බව යුද හමුදාව කියයි. හමුද පනතට අනුව
  Read More>>

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad