පුංචි ඡන්දෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරුණ සභිකයින් - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Sunday, February 18, 2018

පුංචි ඡන්දෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරුණ සභිකයින්

පුංචි ඡන්දෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරුණ සභිකයින්
පසුගිය සතියේ පැවති පුංචි ඡන්දෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරුණ සභිකයින්ගේ නාමාවලිය තවම ගැසට් මගින් නිවේදනය කර නැති නමුත් ඒ ඒ ප්‍රදේශවල වාර්තාකරුවන් මාර්ගයෙන් එම ලැයිස්තු මොනවාදැයි කොටසක් මේ වනවිට හඳුනාගත හැකිව තිබේ. මේ සමග පළවන්නේ පුවත්පත් සඳහා වාර්තාවූ එම ලැයිස්තුයි.
http://data.gossiplankanews.com/arti/2018-election-selections/election.php

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad