අගනා ඉඩමක් අම්බලන්තොටින්... (PHOTOS) - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Tuesday, July 11, 2017

අගනා ඉඩමක් අම්බලන්තොටින්... (PHOTOS)


අම්බලන්තොට  නගරයට නුදුරින් පර්චස් 12.6ක ඉඩමක් විකිණීමට, අම්බලන්තොට නගරයට මීටර් 100 ,පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු. ලක්ෂ 25ක්. (මුදල් හදිසියක් බැවින්  ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.)

අමතන්න. 0712470954

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad