යට ඇඳුම් ඉල්ලපු රසිකයන් නටාශාගේ යට ඇඳුම ඉල්ලපු හේතුව ඇය ප්‍රථම වතාවට මාධ්‍යට කියපු හැටි - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Monday, June 19, 2017

යට ඇඳුම් ඉල්ලපු රසිකයන් නටාශාගේ යට ඇඳුම ඉල්ලපු හේතුව ඇය ප්‍රථම වතාවට මාධ්‍යට කියපු හැටි

යට ඇඳුම් ඉල්ලපු රසිකයන් නටාශාගේ යට ඇඳුම ඉල්ලපු හේතුව ඇය ප්‍රථම වතාවට මාධ්‍යට කියපු හැටි “එයාට ඕනේ වුනේ මම පාවිච්චි කරපු පෑන්ටිය සිපගන්න” 

වීඩියෝව පහතින් බලන්න...

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad