ජල ගාස්තු ඉහළට

ජල ගාස්තු ඉහළට

දෙසැම්බර් මස පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජල ගාස්තු ඉහළ දැමීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ ජල ගාස්තුව 30%කින් පමණ වැඩිවනු ඇති බවයි.

 

Share on Google Plus

About විගස පුවත් 24x7

0 comments:

Post a Comment

වසා දමන්න