ලක්ෂපාන උප පොළක හදිසි ගින්නක් නිසා ප්‍රදේශ කිහිපයක් අඳුරේ


අද 10 රාත්‍රී කාලයේ ලක්ෂපාන බලාගාරයේ උප පොළක ඇතිවූ ගිනිගැනීමක් හේතු කොට මේ වනවිට නුවර රත්නපුර බලංගොඩ ඇඹිලිපිටිය බෙලිඅත්ත මාතර හා දෙනියාය ප්‍රෙද්ශවල විදුලි බලය ඇණ හිට ඇත. 

තත්වය ඉක්මණින් පිළිසකර කරන්නට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටී.
Share on Google Plus

About විගස පුවත් 24x7

0 comments:

Post a Comment

වසා දමන්න