විජය නන්දසිරි අභාවයෙන් තෙමස් පූර්ණ සිහිකිරීම - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Wednesday, November 9, 2016

විජය නන්දසිරි අභාවයෙන් තෙමස් පූර්ණ සිහිකිරීම

විජය නන්දසිරි අභාවයෙන් තෙමස් පූර්ණ සිහිකිරීම
http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/vijaya-nandasiri-religious-rituals-after-third-month-of-death.html
Pix By -Suren Abeysundara

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad