සෙන්පති මැදුරේ බඹර වද ඉවතට - විගස පුවත් 24x7 - Vigasapuwath 24x7

Breaking

Thursday, November 17, 2016

සෙන්පති මැදුරේ බඹර වද ඉවතට

සෙන්පති මැදුරේ බඹර වද ඉවතට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ඇති මෙරට එකම නිවාඩු නිකේතනය වන නුවරඑළිය සෙන්පති මැදුරේ තිබූ බඹර වද බිඟු සම්පත සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් ඉවත් කර තිබේ.

එම මැදුරේ ඉහළ මහලේ එක් ජනේලයක තිබූ අඩි 05 ක් පමණ දිග විශාල බඹර වදයක් සහ එය පිටුපස ඉහළ පියස්සේ තිබූ තවත් බඹර වද 02ක් මෙලෙස බිඟු සම්පත සුරැකීමේ සංවිධානය විසින් ඉවත් කිරීමට සමත් වී ඇත.

පසුගියදා එහි නිවාඩුවක් සඳහා ගිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතාට ද මෙම බඹරුන් දෂ්ඨ කර තිබුණි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad