මහින්දට චීනයෙන් ඉහලම පිලිගැනීමක්.. ඉහලම ආරක්‍ෂාවක්..

චීන රජයේ ආරාධනාවක් මත හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා මේ දිනවල චීන සංචාරයක නිරතව සිටී.

චීන රජය විසින් ඒ මහතාට එරටදී ඉහලම පිලිගැනීමක්, ඉහල ආරක්‍ෂාවක් ලබා දී තිබේ.

ඉදිරි දින කිහිපයේදී චීන රජයේ ප‍්‍රධානීන් හමුදීවටද නියමිතව ඇත.  
Share on Google Plus

About විගස පුවත් 24x7

0 comments:

Post a Comment

වසා දමන්න